Image of Kim Sang-joong

Kim Sang-joong

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Kim Sang-joong. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Aug 6, 1965 : Seoul - South Korea
Filmek/Sorozatok száma::
27
Első szerepe:
In the movie 마리아와 여인숙 1997-09-13
Legutolsó szerepe:
Film 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11
Innen ismerheted
Poster of 특근
Poster of 어쩌다 어른
Poster of 우리 선희
Poster of The Promenade
Filmjei
Series 더 뱅커 No Dae-Ho 2019-03-27
Film 나쁜 녀석들: 더 무비 Oh Gu-tak 2019-09-11
Series 폼나게 먹자 Main Host 2018-09-07
Series 역적:백성을 훔친 도적 Hong Amogae 2017-01-30
Series 특근 Park Jeong Bong 2016-10-21
Series Dzsingbírók Ryu Seong-ryong 2015-02-14
Series 어쩌다 어른 Main MC 2015-09-10
Series 나쁜 녀석들 Oh Gu-tak 2014-10-04
Series 개과천선 Cha Young-woo 2014-04-30
Film 우리 선희 Choi Donghyun 2013-08-10
Series Arany szivárvány Kim Han-joo 2013-11-02
Series Az üldöző Kang Dong-yoon 2012-05-28
Series City Hunter Lee Jin-pyo 2011-05-25
Film 북촌방향 Youngho 2011-09-08
Series 엄마가 뿔났다 2008-02-02
Film 아버지와 마리와 나 Tae-soo 2008-06-12
Series 정조암살미스터리 8일 2007-11-17
Series Crown Prince Hyo Yeol 2006-01-11
Film 투사부일체 Oh Sang-jung 2006-01-19
Film 원탁의 천사 Jang Suk-Jo 2006-08-24
Film 한반도 South Korean Emperor Gojong 2006-07-13
Film 두사부일체 2001-12-14
Film The Promenade Lee Yeong-hun 2000-03-04
Series 사랑의 전설 Jung-hwan 2000-03-06
Film 자카르타 Hae Ryong 2000-12-30
Film 아나키스트 한명곤 2000-04-29
Film 마리아와 여인숙 1997-09-13