Image of Hans Zhang

Hans Zhang

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Hans Zhang. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Oct 6, 1984
Filmek/Sorozatok száma::
22
Első szerepe:
In the movie Li Kui chuan qi 1999-07-01
Legutolsó szerepe:
Film 催眠·裁决 2019-09-12
Innen ismerheted
Filmjei
Film 催眠·裁决 Yang Kai 2019-09-12
Series 十宗罪 Unknown 2019-03-13
Series 温暖的弦 Zhan Nan Xian 2018-04-30
Film 三体 Pan Han 2018-12-01
Series 如若巴黎不快乐 Tong zhuo Yao 2018-09-23
Film Harcos Farkas II Zhuo Yifan 2017-07-27
Film 密战 Liang Dong (as Zhang Han) 2017-11-03
Film The Rise of a Tomboy Ye Siyi 2016-03-18
Series 山海经之赤影传说 Chi Yu / Xin Yue Hu 2016-03-20
Film Juan Zeng Zhe Unknown 2016-11-21
Film 浮華宴 Johnny Kei 2015-02-19
Film 既然青春留不住 Unknown 2015-08-29
Series 少年四大名捕 Leng Xue / Cold Blood 2015-03-17
Series 杉杉来了 Feng Teng 2014-07-08
Film Zombie Fight Club Li Wei 2014-10-23
Series 勝女的代價 Tang Jun / Tom 2012-07-15
Film 無極限 Wu Jixian 2011-08-12
Film 마음이2 Zhao Ming 2010-07-22
Series 流星雨 Murong Yun Hai 2009-08-08
Film 精舞門 Unknown 2008-06-01
Film Perhaps Love Hsian Ping 2005-12-01
Film Li Kui chuan qi Unknown 1999-07-01