Image of Hu Chin

Hu Chin

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Hu Chin. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Feb 6, 1947 : Jiangxi, China
Filmek/Sorozatok száma::
43
Első szerepe:
In the movie Ye Olde Minstrels 1941-03-18
Legutolsó szerepe:
Film 2002 梁祝四十音樂劇 2003-04-25
Innen ismerheted
Poster of 半妖乳娘
Poster of Da jiao long
Poster of Shan dong lao da
Poster of 山東響馬
Filmjei
Film 2002 梁祝四十音樂劇 Zhu Ying-Tai 2003-04-25
Film Suxxess 2002-10-10
Film 半妖乳娘 Qau Ar Sau (Royal Mother) 1992-03-12
Film 月亮星星太陽 Margarita 1988-07-08
Film The Big Sting Hu Jin 1984-01-01
Film 三十处男 Mrs. Li 1984-07-08
Film Gui jiao chun Hua 1979-05-25
Film 龍形虎步千里追 Governor's Wife 1979-05-18
Film Tie Gong Ji Hsian Chiao 1979-11-30
Film Hu tu san xia ke 1978-01-01
Film 风花雪月 Feng Ya Restaurant boss 1977-01-01
Film Shaolin Iron Finger 1977-01-01
Film 金玉良緣紅樓夢 Md Lian / Hot Chilly 1977-10-26
Film Piao xiang jian yu 1977-01-01
Film 金尼姑 1977-01-01
Film 風起雲湧鬥狂龍 1976-03-20
Film Ba guo lian jun Master Cai 1976-01-29
Film Kong woo ji dai Rose Zhang 1976-07-20
Film 死囚 Red Point 1976-05-27
Film 下流社會 Mary Li 1976-12-30
Film 煙雨 1975-03-28
Film 惡霸 Su Yu Bao 1975-04-19
Film 紅孩兒 Princess Iron Fan 1975-08-15
Film 金瓶雙艷 Jinlian 1974-01-17
Film 絕招 Tang Ping 1974-01-01
Film 珠江大風暴 1974-06-20
Film 販賣人口 Lin Ying 1974-08-02
Film Tian wang Chin Chueh 1974-11-28
Film 香港屋簷下 1974-08-22
Film Da jiao long 1974-11-10
Film 聲色犬馬 Hu Jin/7th Lady 1974-08-16
Film Facets of Love 1973-04-05
Film Shan dong lao da 1973-01-01
Film 女警察 Ho Mai-Fong 1973-04-26
Film 一樂也 Dr Mai Yixiang/Mrs Liu 1973-11-08
Film Da xiao tong chi 1973-06-28
Film 迎春閣之風波 Shui Mi-tao 1973-12-06
Film 七十二家房客 Landlady Pak Ku 1973-09-21
Film 山東響馬 Lotus Shi 1972-01-01
Film 大軍閥 Mrs Kao Pai 1972-08-17
Film 老爺酒店 Yun's girlfriend 1971-05-27
Film 金沙刀 1969-06-14
Film Ye Olde Minstrels Su Yu Bao 1941-03-18