Image of Oho Ou

Oho Ou

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Oho Ou. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Oct 13, 1992 : Fuzhou, Fujian, China
Filmek/Sorozatok száma::
17
Első szerepe:
In the movie 失戀急讓 2014-08-21
Legutolsó szerepe:
Series 黑白禁区 2020-12-11
Innen ismerheted
Filmjei
Series 黑白禁区 Unknown 2020-12-11
Series 民初奇人传 Hua Min Chu 2020-06-12
Film 八佰 Duan Wu 2020-08-14
Film 金刚川 七连长 2020-10-23
Film 虎·破 自己 2020-08-30
Film 铤而走险 Xia Xi 2019-08-30
Series 山月不知心底事 Ye Qianze 2019-08-20
Film A legbátrabb Xu Xiaobin 2019-08-29
Film 我和我的祖国 Liang Changshou, Lin's assistant («The Eve») 2019-09-30
Film 中国机长 Xu Yichen 2019-09-30
Series 天意之秦天宝鉴 Han Xin 2018-05-10
Film Wu Kong Tian Peng 2017-07-13
Film 青禾男高 Unknown 2017-07-14
Film 建军大业 叶挺 2017-08-01
Film 在世界中心呼唤爱 Ke Da 2016-08-26
Film 左耳 Zhang Yang 2015-04-24
Film 失戀急讓 Very Wong 2014-08-21