Image of Ching Li

Ching Li

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Ching Li. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Oct 29, 1945 : Shandong Province, China
Filmek/Sorozatok száma::
62
Első szerepe:
In the movie 神劍震江湖 1967-05-08
Legutolsó szerepe:
Film A kőbánya 2020-04-17
Innen ismerheted
Poster of 大劫案
Poster of 落叶飞刀
Poster of Mission Impossible
Poster of 餓狼谷
Filmjei
Film A kőbánya 2020-04-17
Film Szindbád és a Minotaurusz Guan Yue Hua 2011-05-07
Film Egy régi jó tivornya Lin Shiyin 2011-09-02
Film Rockhajó Zifen 2009-04-01
Film Rossz anyák kézi könyve Yu Lan 2007-01-01
Film Johnny Skidmarks Ming Chu 1998-01-18
Film 霊幻襲撃 Lily 1987-05-27
Film 大俠沈勝衣 Bu Yan-Fei 1983-01-28
Film Shao Lin yu Wu Dang 1983-07-07
Film 陸小鳳之決戰前後 Leng Chingchiou 1981-01-01
Film 魔劍俠情 Lin Shiyin 1981-01-31
Film 御劍伏魔 1981-01-01
Film 十殿閻羅 1981-01-01
Film 碧血劍 Wen Yi 1981-03-06
Film 射鵰英雄傳第三集 Auntie Ying/Lady Liu 1981-11-12
Film 大賭場 1981-08-07
Film 沙家十五女英豪 1981-07-01
Film 摩登土佬 Celina 1980-02-15
Film 插翅難飛 Shang Lin 1980-02-27
Film Die xian Ya-Li 1980-04-19
Film 無翼蝙蝠 Szma Dongcheng 1980-12-11
Film 孔雀王朝 Zhu Qi Qi 1979-05-30
Film Yi tian tu long ji da jie ju Princess Chiu Ming 1978-10-27
Film 蝙蝠傳奇 Liu Wuming 1978-07-08
Film 陸小鳳之繡花大盜 Xue Bing 1978-02-19
Film 蕭十一郎 Mrs. Lian/Chen Bijun 1978-08-11
Film 倚天屠龍記 Princess Chiu Ming 1978-10-18
Film 決殺令 Miss Sek 1977-08-20
Film 多情劍客無情劍 Lin Hsin-erh 1977-10-14
Film Gyilkos klánok Hsiao Tieh, Sun Yu's daughter 1976-03-19
Film Ding Yi Shan Dpy Commander Wing Ling 1976-01-27
Film 五毒天羅 Hong Susu 1976-10-28
Film 天涯明月刀 Chiu Yu Cheng 1976-07-10
Film 小樓殘夢 Julie 1976-12-16
Film 大劫案 Zifen 1975-09-18
Film 新啼笑姻緣 Chen Feng-Shian 1975-10-04
Film Sex, Love, and Hate Zhu Dai 1974-03-23
Film 香港73 Chow Yuk Fong 1974-04-24
Film 朱門怨 Ya Tong 1974-07-19
Film Ci Ma Mi-lan 1973-02-24
Film 七十二家房客 Ah Heung 1973-09-21
Film 惡客 Yu Lan 1972-02-29
Film 落叶飞刀 Guan Yue Hua 1972-06-29
Film 馬永貞 Chin Lin Chi 1972-02-11
Film 仇連環 Chen Chu-Fung/Shen Ju-Fang 1972-10-13
Film 四騎士 Song-hwa 1972-12-22
Film Shao nai nai de si wa Helen Tse 1972-11-11
Film A félkarú harcos Pa Hsiao 1971-02-07
Film Mission Impossible Huo Xiao-Fen 1971-03-05
Film 拳擊 Yu Lan 1971-10-01
Film 夕陽戀人 Huang Xiao Ping 1971-11-19
Film 無名英雄 Pepper / Hung Yin Fung 1971-07-24
Film 一池春水 Ah Hsiang 1970-01-08
Film 雙喜臨門 Li Mingzhu (Li Ming-Chu) 1970-02-04
Film 大羅劍俠 Ming Chu 1970-10-24
Film 餓狼谷 Jie 1970-06-10
Film 陰陽刀 Yin-erh 1969-01-01
Film 十二金錢鏢 Yu Yung / Yuan Rung Er 1969-03-13
Film Mist over Dream Lake Chang Ling Yun 1968-01-04
Film 雲泥 Xiong Su Su 1968-11-22
Film 神劍震江湖 Hau Er 1967-05-08
Film Cheng Shiang Yi 1967-09-27