Image of Zheng Shuang

Zheng Shuang

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Zheng Shuang. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Aug 22, 1991 : Shenyang, Liaoning Province, China
Filmek/Sorozatok száma::
19
Első szerepe:
In the movie 仇恋 1993-01-01
Legutolsó szerepe:
Series 翡翠恋人 2019-11-30
Innen ismerheted
Poster of 翡翠恋人
Poster of 青春斗
Poster of Hi, I'm Saori
Poster of 無極限
Filmjei
Series 翡翠恋人 2019-11-30
Series 青春斗 Xiang Zhen 2019-03-24
Series 流淌的美好时光 Yi Yao 2019-07-01
Series 为了你我愿意热爱整个世界 Li Mu Zi 2018-06-18
Series Hi, I'm Saori Saori 2018-11-12
Film Wu Kong Ah Yue 2017-07-13
Series 夏至未至 Li Xia 2017-06-11
Series 寂寞空庭春欲晚 Wei Lin Lang 2016-02-01
Series 五鼠闹东京 Ding Yue Hua 2016-02-17
Series Love 020: A film Bei Wei Wei 2016-08-22
Series 美人私房菜 Song Yu Die 2016-12-04
Series 抓住彩虹的男人 Wu Cai Hong 2015-05-26
Series 相愛穿梭千年 Lin Xiang Xiang 2015-02-15
Series 偏偏喜欢你 Xiao Han 2015-06-16
Series 古剑奇谭 Xiang Ling 2014-07-02
Film 無極限 Xiao An/Ann 2011-08-12
Film 画壁 Mudan 2011-09-29
Film Jéghercegnő 2005-03-17
Film 仇恋 杜雯 1993-01-01