Image of Lily Li Li-Li

Lily Li Li-Li

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Lily Li Li-Li. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Jul 28, 1950
Filmek/Sorozatok száma::
84
Első szerepe:
In the movie China Gate 1957-05-22
Legutolsó szerepe:
Series 金枝慾孽貳 2013-04-22
Innen ismerheted
Filmjei
Series 金枝慾孽貳 雍贵太妃 2013-04-22
Film Szindbád és a Minotaurusz Jiao Jiao 2011-05-07
Series 笑傲江湖 Ning Chung-chak 1996-06-24
Film 笑林老祖 Auntie Ng 1995-05-04
Film 壯士斷臂 Hung 1994-01-27
Film 武狀元鐵橋三 1993-12-08
Film 夢情人 Tong's sister [cameo] 1993-01-08
Film 一本漫畫闖天涯 Heung 1990-03-22
Film Ronin Gai Sun Mei-Zhen 1990-08-18
Film Huo bao xing dong 1989-04-14
Film Szemet szemért Ling Ling 1989-06-14
Film 流氓英雄 Ms. Ng 1986-12-04
Film 霹靂十傑 Miao Tsui Hua 1985-05-17
Film 時來運轉 Auntie Pearl 1985-05-30
Film 五郎八卦棍 Mother Yang 1984-02-17
Film 望子成蟲 Ah Chung's mother 1984-11-02
Film 游俠情 Chief Leng's wife 1984-11-29
Film 風水二十年 Concert guest 1983-09-21
Film 大旗英雄傳 Leng Qing Ping 1982-02-19
Film Xie zhou 1982-01-01
Film 神鵰俠侶 Fifth Teacher 1982-02-25
Film 赤色響尾蛇 1982-03-04
Film 鬼畫符 Mrs Lin Huanzhu 1982-07-30
Film 執法者 Pang's wife 1981-03-04
Film 勇者无惧 Mousy's sister 1981-03-26
Film Jackie Chan - Az ifjú mester Sang Kwan's daughter 1980-02-09
Film Qing xia zhui feng jian Leng Qiuxia 1980-06-01
Film 邱罔舍與白賊七 1980-01-01
Film 賊贓 Kong Fei-Ha 1980-06-11
Film Mu wu wang fa Ying Hao's wife 1980-12-31
Film Kong Shou Ru Bai Ren 1980-10-31
Film One Foot Crane Fong Lin I /One-legged Crane 1979-01-01
Film Shaolin kolostor Wu Mei 1979-07-11
Film 軍閥趣史 1st Mistress 1979-02-09
Film Ti guan Wei Ching-Fung 1979-10-24
Film 風流斷劍小小刀 Luo Jinhua 1979-12-04
Film 殺絕 Sword Lady of Loyang 1978-04-21
Film 決鬥者的生命 1978-01-01
Film A shaolin sáska Gi Gi's mother 1978-06-28
Film 蕭十一郎 Lady Feng 1978-08-11
Film 洪熙官 Fang Yung Chun 1977-02-16
Film 白玉老虎 Zhao Qian-Qian 1977-05-07
Film 香港奇案之五《姦魔》 Ah Fun 1977-11-11
Film 死囚 Baoying 1976-05-27
Film 陸阿采與黃飛鴻 Sau Lien 1976-05-07
Film Nian hua re cao Ling Ling 1976-06-26
Film 天涯明月刀 'Lute' Yu Chin 1976-07-10
Film Gou hun jiang tou Margerete 1976-12-09
Film 五毒天羅 Qiuxin 1976-10-28
Film 油鬼子 Xiao Ly 1976-09-18
Film Kong woo ji dai Jin Yan 1976-07-20
Film Fekete mágia Wang Chu Ying 1975-10-02
Film Shatter Mai Mee 1974-01-01
Film 朋友 Gao Xin 1974-06-29
Film Huang Fei Hong yi qu Ding Cai Pao Da Mei 1974-05-25
Film Fen nu qing nian Elaine 1973-02-15
Film Xiao za zhong Hsiao Yi / Little Beggar 1973-02-06
Film Vasöklű testőr Tong's sister 1973-12-08
Film Jing cha Shen Yan 1973-06-16
Film 落叶飞刀 Jiao Jiao 1972-06-29
Film 四騎士 Wen Hsi 1972-12-22
Film 六刺客 Sun Mei-Zhen 1971-03-25
Film 隱身女俠 Yin Chu, Shadow Girl 1970-01-01
Film 遊俠兒 Chiang Ning 1970-02-04
Film 女子公寓 Jenny 1970-11-20
Film 十三太保 Tsui Yen 1970-08-14
Film 海外情歌 1970-08-30
Film 椰林春戀 Li Ai Rong 1969-07-09
Film 春暖花開 Chen Mei Yu 1968-04-18
Film 狐俠 Hu Hsiao-Li 1968-11-28
Film 紅辣椒 Hsiao Hua 1968-07-17
Film 烽火萬里情 Chen Su-Fen 1967-03-29
Film 觀世音 Palace maid 1967-03-21
Film 鐵頭皇帝 Sin Er 1967-07-04
Film 龍虎溝 Hsi Tzu 1967-07-13
Film Shaolinok szövetsége Woman escort soldier 1966-04-07
Film 魂斷奈何天 Qiaoer 1966-03-02
Film 文素臣 Xin Yang 1966-05-17
Film 鐵扇公主 Princess's maid 1966-08-09
Film 魚美人 Chiu Chu 1965-01-29
Film 宝莲灯 1965-07-07
Film 七七敢死隊 Opera troupe member 1965-12-02
Film 妲己 Dancing girl 1964-09-12
Film China Gate Mai Mee 1957-05-22