Image of Kong Yeung

Kong Yeung

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Kong Yeung. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
May 28, 2020 : Taipei, Taiwan
Filmek/Sorozatok száma::
28
Első szerepe:
In the movie 盜皇陵 1973-01-01
Legutolsó szerepe:
Film 郭素月棺中產子 1980-10-17
Innen ismerheted
Poster of 郭素月棺中產子
Poster of Chao Zhou hu nu
Poster of 以毒攻毒
Poster of 盜皇陵
Filmjei
Film 郭素月棺中產子 1980-10-17
Film 飛龍斬 Scholar Chen 1976-04-24
Film 陸阿采與黃飛鴻 Wong Kay Ying 1976-05-07
Film Gyilkos klánok Sun Chu 1976-03-19
Film 毒后秘史 Sergeant Zhangze 1976-02-12
Film 香港奇案 Hong, the Bull 1976-01-16
Film 死囚 Captain Feng 1976-05-27
Film Ding Yi Shan Deputy Commander Ji Te 1976-01-27
Film 賭王大騙局 Mr Zhang 1976-11-24
Film 乾隆皇奇遇記 Gambling house boss 1976-06-02
Film 五毒天羅 Golden Dragon Security Chief Xie 1976-10-28
Film 我係老夫子 Escaped convict 1976-10-02
Film 天涯明月刀 Hsia Chia 1976-07-10
Film 騙財騙色 Mr. Jiang (segment "Hire Purchase") 1976-09-11
Film 油鬼子 Yang Tin Choi 1976-09-18
Film 捉奸趣事 Hu 1975-01-01
Film 中國超人 Chu Chi Kuang 1975-01-01
Film A repülő guillotine Emperor Yung Cheng 1975-02-18
Film 攝青鬼 Li Dou 1975-03-15
Film 搭錯線 Duo 'Grenade' + 'Mashine Gun' 1975-09-25
Film 神打 Master Chi Keung 1975-11-28
Film 以毒攻毒 1974-02-06
Film El kárate, el Colt y el impostor Abbot 1974-01-01
Film Karate, Csók, Szőke Macák Azaz A Hét Tenger Szüzei One-Eyed Dragon 1974-06-21
Film 吃人井 1974-06-25
Film Chao Zhou hu nu 1974-07-10
Film 盜皇陵 1973-01-01
Film Nu wang feng 1973-10-08