Image of Kao Yuen

Kao Yuen

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Kao Yuen. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Filmek/Sorozatok száma::
24
Első szerepe:
In the movie 紅蝙蝠公寓 1962-06-22
Legutolsó szerepe:
Film 8-8-88 Church of Satan Mansonite Rally 1988-08-08
Innen ismerheted
Poster of Da Di Shuang Ying
Poster of 玉面俠
Poster of 金衣大俠
Poster of 假婿乘龍
Filmjei
Film 8-8-88 Church of Satan Mansonite Rally 1988-08-08
Film The Serpent Warriors Jason King 1985-01-01
Film 人蛇大戰 1983-01-01
Film The Eagle's Killer 1981-01-23
Film 小李飛刀 1979-06-08
Film Lao jia lao nu lao shang lao 1978-02-23
Film 蛇山蠱女 1977-09-01
Film A vörös lótusz templom története 1976-10-23
Film 無奇不有 1975-07-11
Film Tie Zhi Tang Shou 1974-01-01
Film Da Di Shuang Ying Chang Jang-ming 1973-01-01
Film 大密探 1973-04-12
Film Black Belt Inspector Chen Chih Yuan 1973-09-06
Film 玉面俠 Hua Yu Chun 1971-04-09
Film 瘋狂殺手 1971-08-26
Film 鬼怒川 Leng Yu-Han 1971-05-12
Film 五虎屠龍 Security chief Kao Yung - 3rd brother 1970-03-26
Film 金衣大俠 Lu Yinan 1970-04-17
Film 裸血 Lin Sau Ming 1969-04-08
Film Long men jin jian Bai Yu-Lung 1969-10-15
Film 画皮 Wong Chun-wen 1966-07-29
Film 金鷹 Golden Eagle Bulgud 1964-12-17
Film 假婿乘龍 Hsueh Mei-ting 1964-03-04
Film 紅蝙蝠公寓 Hu Ming-lin 1962-06-22