Image of Chingmy Yau

Chingmy Yau

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Chingmy Yau. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
May 16, 1968 : Hong Kong
Filmek/Sorozatok száma::
56
Első szerepe:
In the movie 撞邪先生 1988-02-15
Legutolsó szerepe:
Film 左右情緣 1999-10-10
Innen ismerheted
Poster of 左右情緣
Poster of 百分百啱Feel
Poster of 不道德的禮物
Poster of 雨夜天魔
Filmjei
Film 左右情緣 Carol 1999-10-10
Film 強姦終極篇之最後羔羊 Woman in intro 1999-01-17
Film 愈快樂愈墮落 Ah Moon / Rosa Gao 1998-05-14
Film 算死草 Lotus Shui 1997-07-31
Film 红灯区 Tung Yen 1996-01-20
Film 偷偷愛你 Yim Tung Tung 1996-01-04
Film 古惑仔2之猛龍過江 Ding Yiu / Ting Siu-Yiu 1996-03-30
Film 港督最後一個保鑣 Siu Dau 1996-10-19
Film 百分百啱Feel Gobby 1996-12-21
Film 666魔鬼復活 Chan Shou-Ching 1996-05-17
Film 4面夏娃 Nurse/Cherry Chan 1996-10-30
Film Dou Sing 2 - Gai Tau Dou Sing Yuen-Fan 1995-06-28
Film 慈禧秘密生活 Hui Yu Lan/Empress Tzu Hsi 1995-03-17
Film 我是一个賊 Lui Chi Lan 1995-09-14
Film Kockázati tényező Helen 1995-07-12
Film 不道德的禮物 Cher Lo 1995-11-18
Film 新男歡女愛 BoBo 1994-04-21
Film A vörös sárkány legendája Red Bean 1994-02-05
Film 戀愛的天空 Chanel 1994-06-30
Film 新英雄本色 Chili 1994-07-14
Film 香港淪陷 Law Mong-Dai 1994-12-29
Film 賭神2 Hoi Tong 1994-12-24
Film 笑俠楚留香 Flowerless 1993-03-11
Film Városi vadász Saeko 1993-01-16
Film Film ohne Fesseln - Das neue Hongkong Kino Herself 1993-01-01
Film 千面天王 Shun 1993-01-01
Film 香港奇案之強姦 Yau Yuk-nam 1993-05-27
Film 雨夜天魔 1993-06-09
Film 人皮燈籠 Siu Fu Yung 1993-11-27
Film A gonosz papjai Siu Chiu 1993-12-18
Film 追男仔 Ching Siu Sze 1993-08-12
Film 超級學校霸王 Chun May 1993-07-15
Film 五億探長雷洛傳III(大结局) Ha / Rose 1992-06-08
Film 賭城大亨之新哥傳奇 Mei 1992-02-20
Film 逃學英雄傳 Kwan Tak Hing/Ng Siu Yuen 1992-02-20
Film 鹿鼎記 Princess King Ning 1992-07-30
Film 噴火女郎 Wendy 1992-09-17
Film 赤裸羔羊 Kitty 1992-12-03
Film 鹿鼎記 II : 神龍敎 Princess King Ning 1992-09-24
Film 賭城大亨II之至尊無敵 Mrs Ho Mei 1992-08-20
Film 女黑俠黃鶯 Jane 1992-09-10
Film 整蠱專家 Banana Fung 1991-02-02
Film 贏錢專家 Koh Tau Tau 1991-05-22
Film 五億探長雷洛傳II之父子情仇 Rose / Ha 1991-10-10
Film 五億探長雷洛傳:雷老虎 Rose 1991-09-18
Film My Neighbours are Phantoms Sandy 1990-04-26
Film 最佳男朋友 Gynaecologist 1989-03-17
Film 八宝奇兵 Jenny Tung 1989-02-23
Film 發達先生 Cha Kit Ching 1989-03-23
Film 相見好 Cherry's housemate 1989-08-19
Film 精裝追女仔之3狼之一族 Ching 1989-12-21
Film 嘩鬼有限公司 Yip Ling 1989-09-11
Film 撞邪先生 Wawa 1988-02-15
Film 最佳損友 Beanie 1988-03-27
Film 最佳損友闖情關 Tau Tau/Amy 1988-12-15
Film 求愛敢死隊 Xiao Beibei 1988-07-18