Image of Tien Niu

Tien Niu

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Tien Niu. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Jan 23, 1958
Filmek/Sorozatok száma::
35
Első szerepe:
In the movie Sun Wu Kong da zhan Hong Hai Er 1972-02-10
Legutolsó szerepe:
Film 傻傻愛你,傻傻愛我 2019-11-01
Innen ismerheted
Filmjei
Film 傻傻愛你,傻傻愛我 2019-11-01
Film 如珠如寶 Jane 2019-01-31
Film 藍色項圈 Principle - Fang Yuan 2018-09-14
Series 不得不爱 2017-01-02
Series 深夜食堂 阿莲姨 2017-06-12
Film 那時.此刻 Herself (archive footage) 2016-03-04
Film 打開我天空 2016-05-26
Film 毛驴县令之酸儿辣女 麻翠姑 2014-07-17
Film 高海拔之戀 II Doctor 2012-02-09
Film 高舉‧愛 2012-03-22
Film 前度 Zhou Yi's Mother 2010-06-03
Film 奪帥 Leung Yuet Lin / Soso 2008-02-28
Film 戀愛初歌 Ying 2006-08-17
Film 大哥大續集 Lee 1991-04-26
Film 情聖 Ping 1991-10-09
Film Hu dan nu er hong 1990-03-10
Film 亂世兒女 Ting Ting 1990-01-20
Film 小小小警察 Tian Niu 1989-03-25
Film 義膽群英 Annie 1989-10-13
Film 我愛太空人 June Lee 1988-04-16
Film 大頭仔 Ah Chuan 1988-06-25
Film 義膽紅唇 Penny 1988-12-21
Film Kai xin shuang xiang pao 1985-01-14
Film She mao ho hun hsing Helen 1980-03-06
Film 錦標 1979-01-01
Film Gui gan guo yin 1979-08-24
Film 蒂蒂日記 Didi Lin 1978-02-21
Film A bátor íjász Huang Rong 1977-07-30
Film Alibis Sonya 1976-10-16
Film 金三角 Hung Sun-wu (as Tien Nee) 1975-01-01
Film 在水一方 1975-06-05
Film 我父我夫我子 1974-01-01
Film Thirteen Lu Chih-Pai 1974-03-19
Film 陣陣春風 Wang Chen Chen 1974-08-17
Film Sun Wu Kong da zhan Hong Hai Er Red Boy 1972-02-10