Image of Lung Tien-Hsiang

Lung Tien-Hsiang

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Lung Tien-Hsiang. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Filmek/Sorozatok száma::
29
Első szerepe:
In the movie Shuang long tu hu 1974-03-09
Legutolsó szerepe:
Film 十三妹 1993-01-01
Innen ismerheted
Poster of 十三妹
Poster of Feng shen jie
Poster of 鹿鼎記
Poster of Shuang long tu hu
Filmjei
Film 十三妹 Wan 1993-01-01
Film 千年魔界 1991-06-27
Film 唐朝豔妃 1986-12-04
Film 唐朝後宮的秘密 1985-01-01
Film 教頭發威 Constable Chai 1985-01-19
Film 大蛇王 1984-01-01
Film 魔殿屠龍 Bat King 1984-06-19
Film 游俠情 Chief Leng Tian Lei 1984-11-29
Film 至尊一劍 Long 1984-10-10
Film 鹿鼎記 Ngo Siu Bo 1983-03-24
Film 滿天神佛 Japanese Leader Okada 1983-02-06
Film 掌門人 Tang Shiang 1983-03-31
Film 楊過與小龍女 Jiniun Fawang 1983-02-12
Film Feng shen jie Master Chen Bo 1983-05-27
Film 日劫 Prince Regent 1983-12-16
Film Liu zhi qin mo The Woodcutter 1983-08-04
Film Chong xiao lou Shen Zhong Yuan 1982-01-09
Film Az 5 ninja elem Brother Li 1982-04-21
Film 神鵰俠侶 Yang Kang 1982-02-25
Film 御貓三戲錦毛鼠 Shui Sheung Piu 1982-09-29
Film 如來神掌 Thunderbolt Devil 1982-08-20
Film 鬼畫符 Du Luo 1982-07-30
Film 碧血劍 Golden Snake 1981-03-06
Film A vaslobogó White-Robed Rambler Yan Xiu 1980-02-01
Film 決鬥死亡塔 1978-03-23
Film 龍威山莊 1977-01-01
Film Shuang long tu hu Brother Nan 1974-03-09
Film Az öt shaolin mester Lei Ben 1974-12-25
Film 死穴拳 1974-09-19