Image of Johnny Wang Lung-Wei

Johnny Wang Lung-Wei

Ennek a színésznek még nincs feltöltött életrajza: Johnny Wang Lung-Wei. Nézd meg a teljes életrajzát itt: tmdb | Nézd meg a teljes életrajzát itt: Wikipedia
Született:
Jul 14, 1949
Filmek/Sorozatok száma::
77
Első szerepe:
In the movie Shaolin Martial Arts 1974-08-03
Legutolsó szerepe:
Film War Story 2014-01-19
Innen ismerheted
Poster of San dung whang yan
Poster of 南斗官三斗北少爷
Poster of Cheng Zhai chu lai zhe
Poster of Ba guo lian jun
Filmjei
Film War Story Dragon 2014-01-19
Film Collapse Yu Pi 2012-04-14
Film 紅牆盜影 Fu's thug 2000-04-20
Film 社團之撚位 Hung 2000-11-02
Film A vörös sárkány legendája Government Official 1994-02-05
Film 至尊卅六計之偷天換日 Ah Pau 1993-09-30
Film 烏鼠機密檔案 Gang leader 1993-01-01
Film 蠍子之滅殺行動 Sgt Lei Shen 1993-06-20
Film 蠍子 Sergeant Lei Shen 1992-01-01
Film Sárkányikrek Wai 1992-01-15
Film 天使特警 1991-06-07
Film 第一繭 Keung's triad boss 1989-04-15
Film 開心巨無霸 Robber 1989-08-01
Film 駁腳差佬 1989-12-28
Film Ching yi sam Taiwan Police Captain 1988-01-16
Film 特警屠龙 Swatow Hsiung 1988-07-28
Film A nagy balhé 2 Bravo Wong 1987-08-19
Film Shanghai Express Mountain bandit 1986-01-30
Film 茅山學堂 Ghost General 1986-10-13
Film 少年蘇乞兒 Wu Gong 1985-01-01
Film San dung whang yan Ku Lung 1985-03-16
Film Jian dong xiao xiong 1985-10-27
Film 摩登仙履奇緣 Terry 1985-07-25
Film 五郎八卦棍 Yeh Li-Lin 1984-02-17
Film 南斗官三斗北少爷 3 Eyes 1984-05-24
Film 清宮啟示錄 Lord Loong Foh Do 1983-01-15
Film 掌門人 Big Boss 1983-03-31
Film Fast Fingers Dragon 1983-01-01
Film Shao Lin yu Wu Dang Qing Lord 1983-07-07
Film Chan Wing 1983-10-23
Film Da Lui Toi Ah Wei 1983-10-21
Film 鬼畫符 Zhuge Sen 1982-07-30
Film 神經大俠 Imperial Chief Zhou Xiao Xiong 1982-05-22
Film Cheng Zhai chu lai zhe Officer Cheung 1982-09-01
Film 御貓三戲錦毛鼠 Pierce Mountain Rat 1982-09-29
Film 小子有種 Robert Tang 1982-11-26
Film Lie mo zhe Hong Fan 1982-12-22
Film 南北獅王 Bill Zhu 1981-02-19
Film 長輩 Yu Yung-Sheng 1981-01-01
Film Kincsvadászok Lord Mo Cong 1981-07-09
Film 武館 Master Shan Xiong 1981-08-19
Film 第三類打鬥 Crime Boss 1980-01-18
Film A Fehér Lótusz klánja Governor Kao Ting Chun 1980-01-01
Film 請帖 Restaurant attacker with chopper 1980-01-01
Film 惡爺 Iron Dragon 1980-05-02
Film 甩牙老虎 1980-01-01
Film Bui bun si mun Yen Ching Wan 1980-05-23
Film 通天小子紅槍客 Ho Chang-sheng 1980-06-17
Film Visszatérés a 36 próbatételhez Boss Wang Kao Feng 1980-08-24
Film Shi ying xiong chong ying xiong 1980-06-11
Film Jin bei tong Iron Robe 1979-01-01
Film 七煞 Qisha Clan Leader 1979-01-01
Film 圓月彎刀 Invincible Eagle 1979-01-25
Film 孔雀王朝 Happy King's Bodyguard 1979-05-30
Film 生死鬥 Mao Kai-Yuan 1979-02-22
Film Ho, a szélhámos Mr. Fan Tian Kong 1979-08-04
Film A kung-fu mester Master Ou 1979-06-16
Film A bátor íjász Western Poison Ouyang Fung 1978-05-13
Film 血芙蓉 Biao 1978-03-11
Film 射鵰英雄傳續集 Ouyang Fung 1978-05-13
Film A legyőzhetetlen Shaolin General Xu 1978-11-19
Film Mérges shaolinok Justice Wang 1978-08-12
Film 残缺 Keeper Wan 1978-12-20
Film A bosszúálló sasok Vulture Eagle Yien Lin 1978-09-13
Film 白玉老虎 Tang clan member 1977-05-07
Film 三少爺的劍 Tien Hu 1977-07-06
Film 老爺車縱火謀殺案 Sandy Skin 1977-02-04
Film Jue bu di tou Wu Bui 1977-07-23
Film 唐人街功夫小子 Xu Hao 1977-12-02
Film 八道樓子 Mongolian mercenary 1976-04-16
Film Ba guo lian jun Li Jung Ching 1976-01-29
Film Shaolin bosszúállók Lu Ying-pu 1976-06-18
Film Shaolin templom Ma Fu Yi 1976-12-22
Film Az új shaolin harcos Feng Tian-Shan 1976-09-03
Film Shaolin tanítványok Duritan 1975-12-25
Film Shaolin Martial Arts Yu Pi 1974-08-03
Film Az öt shaolin mester Ma Fu Yi 1974-12-25