The Brothers (1979)

The Brothers is a 1979 Hong Kong film produced by the Shaw Brothers Studio. Starring Tony Liu, Guk Fung, Danny Lee Sau-Yin, Chau Li Chuan. Directed by Hua Shan.

Rendező:
  • Hua Shan

Író(k):
  • Chan Wei Lin

Szereplő(k):
Megjelenés dátuma: 1979-04-26
themoviedb icon 6.0/10
  • Ország: HK
  • Nyelv: 广州话 / 廣州話
  • Időtartam: 88
Danny Lee Sau-Yin
Danny Lee Sau...
Insp. Zhang Zhiqiang
Lau Wing
Lau Wing
Zhang Zhigang
Ku Feng
Ku Feng
Boss Qian Laosan
Tony Liu
Tony Liu
Zhang Zhigang
Írj egyet.

Sajonos erre a kifejezésre nincs találat.